4 Βήματα που Ακολουθεί η Έρευνα ενός Ιδιωτικού Ντετέκτιβ

Μια εταιρεία ερευνών είναι σε θέση να αναλάβει άτομα και επαγγελματίες στη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων για να υπερασπιστούν καλύτερα τα συμφέροντά τους. Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ μπορούν να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία μοιχείας, παράνομης υπεκμισθώσεως, άδειας ασθενείας και ρήτρας μη συμμόρφωσης.

Οι ντετέκτιβ Αθήνα μπορούν επίσης να συλλέξουν στοιχεία σχετικά με την κατοχή τραπεζικών κινήσεων, την κινητή και ακίνητη κληρονομιά ή περιουσία, καθώς και τις πιθανές επενδύσεις ενός ατόμου. Αυτά τα στοιχεία μπορούν να αποδειχθούν πολύ χρήσιμα, ιδιαίτερα για να φέρουν τις αποδείξεις της φερεγγυότητας ενός φυσικού ή εικονικού προσώπου.

1. Λήψη πληροφοριών

Πριν από την έναρξη μιας αποστολής, οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ μιας εταιρείας ερευνών πραγματοποιούν ακριβείς και εξαντλητικές έρευνες. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συναντηθούν με τους πελάτες τους για να κατανοήσουν τα προβλήματά τους και να εξετάσουν πιθανές λύσεις προσαρμοσμένες στην κατάστασή τους. Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ δεσμεύονται με το επαγγελματικό απόρρητο και οι πληροφορίες τηρούνται με εχεμύθεια.

Αυτή η πρώτη συνάντηση σηματοδοτεί επίσης την έναρξη μιας συνεργασίας μεταξύ ενός ιδιωτικού ντετέκτιβ και ενός πελάτη και επιτρέπει στον τελευταίο να κρίνει τον επαγγελματία στον οποίο μιλάει. Σιγά σιγά δημιουργείται μια σχέση εμπιστοσύνης και διαφάνειας, που θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου που έχει τεθεί από τους πελάτες.

2. Σύνταξη προσφοράς

Αυτό το βήμα δημιουργεί μια εκτίμηση: οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ μπορούν να καθορίσουν τα μέσα που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων τους, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα αναπτυχθεί η έρευνα. Καμία από τις αποστολές δεν μπορεί να ξεκινήσει χωρίς την επικύρωση αυτής της εκτίμησης, τόσο σαφής όσο και πλήρης ως προς τις ανάγκες των αναγνωρισμένων και αποσαφηνισμένων πελατών.

3. Λειτουργική συμπεριφορά της αποστολής

Μόλις επικυρωθεί η προσφορά και η αποστολή, οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ προχωρούν στην πραγματικά λειτουργική πλευρά της αποστολής. Σε αυτό το στάδιο, δημιουργούνται οι εξής μηχανισμοί έρευνας:

  • Έλεγχος
  • Επιτήρηση
  • Διείσδυση

Κατά αυτόν τον τρόπο συλλέγονται οι πληροφορίες που απαιτούνται από τους πελάτες. Οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ σέβονται τον κώδικα δεοντολογίας και ενεργούν με σεβασμό στην προστασία της ιδιωτικής ζωής, το νομικό πλαίσιο και τα όρια που καθορίζονται από τους πελάτες.

4. Παράδοση της έκθεσης αποστολής

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι ιδιωτικοί ντετέκτιβ  δίνουν στους πελάτες ολοκληρωμένη έκθεση αποστολής, η οποία μπορεί να παρουσιαστεί σε δικαστή (ποινική ή πολιτική διαδικασία). Αυτό το έγγραφο αναφέρει όλες τις πτυχές που θα μπορούσε να αναδείξει η έρευνα και οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την υπεράσπιση των συμφερόντων των πελατών.

Η σχέση ιδιωτικού ντετέκτιβ και δικηγόρου

Κάθε δικαστική υπόθεση, ποινική ή αστική, απαιτεί τη συγκέντρωση ορισμένων αποδεικτικών στοιχείων. Συνιστάται ακόμη και η συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων προτού προβείτε ακόμη και σε νομικές ενέργειες. Παρόλα αυτά, τα στοιχεία δεν είναι πάντοτε προφανή για τη συλλογή και γι’ αυτό το λόγο προσλαμβάνεται ο ιδιωτικός ντετέκτιβ.

Ο δικηγόρος είναι εξουσιοδοτημένος να συγκεντρώνει στοιχεία και όχι να τα ερευνά και να τα βρίσκει. Ως εκ τούτου, είναι συνηθισμένο να βλέπουμε δικηγορικά γραφεία να ζητούν τη συνδρομή ιδιωτικών ντετέκτιβ για την εύρεση αποδεικτικών στοιχείων.

Πώς να υποβάλετε αίτηση για υπηρεσίες ιδιωτικού ντετέκτιβ

Όταν ένα πρόσωπο ή εταιρεία εμπλέκεται σε αστικές ή ποινικές διαδικασίες, έχει το δικαίωμα να σύναψη σύμβαση υπηρεσιών με όποια εταιρεία ερευνών επιθυμεί. Για να γίνει αυτό, είναι σημαντικό να ελέγξετε τη σοβαρότητα της εταιρείας που θα επιλέξετε για να έχετε όλες τις πιθανότητες στο πλευρό σας. Μπορείτε επίσης να ανατρέξετε στον δικηγόρο σας, ο οποίος θα ξέρει να σας συστήσει το καλύτερο ιδιωτικό ντετέκτιβ.

Δείτε περισσότερα για εταιρεία ερευνών και ιδιωτικούς ντετέκτιβ:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.